Lelystad doet mee met nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

Lelystad Oost is een van de gebieden in Nederlandse steden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid: er zijn op meerdere gebieden problemen in de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en de Waterwijk. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid investeert de landelijke overheid om de stapeling van problemen aan te pakken.

Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (600 miljoen euro), het voorkomen van jeugdcriminaliteit (82 miljoen euro) en de aanpak van armoede en schulden (20 miljoen euro). Er wordt ook flink geld uitgetrokken voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is een samenwerking tussen verschillende ministeries, gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen.

Blij met financiële steun

Burgemeester Mieke Baltus: ‘Ik ben blij dat er vanuit de verschillende ministeries aandacht is voor Lelystad Oost, waar wij de leefbaarheid en de veiligheid willen verbeteren. Daar zijn we samen met verschillende partners en inwoners in overleg om de wijk plezieriger en veiliger te maken. Daar is wel geld voor nodig, dus we zijn blij met alle financiële steun die we kunnen krijgen vanuit het Rijk. Wij willen ook deze inwoners een veilige en verbeterde leefomgeving bieden en de mensen meer toekomstperspectief. Daar maken wij ons samen met onze partners hard voor.’

Integrale aanpak voor 20 kwetsbare gebieden

Lelystad is een van de 19 gemeenten met 20 stedelijke focusgebieden, waar in totaal ruim 1,2 miljoen mensen wonen. De rijksoverheid wil de lokale samenwerking tussen overheden, corporaties, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en andere maatschappelijke organisaties en werkgevers verbeteren. De gemeente Lelystad gaat samen met lokale partners de problemen aanpakken.

Verbeteren van 25.000 particulieren woningen

Om meer variatie in de wijken aan te brengen, kiest de overheid ervoor om bestaande woningen te herstructureren. Dit houdt in dat er vervangende nieuwbouw komt en dat bestaande huizen grootschalig worden gerenoveerd. Via het Volkshuisvestingsfonds (VHF) wordt er deze kabinetsperiode in totaal 600 miljoen euro geïnvesteerd in de herstructurering van ongeveer 25.000 particuliere woningen in kwetsbare gebieden zoals Lelystad Oost.

Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit

Verder wil het kabinet voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie in de criminaliteit belanden, daar steeds verder in verstrikt raken en uitgroeien tot geharde criminelen. Daarom zet het kabinet in op een brede wijkaanpak, die alle domeinen (overheden, corporaties, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en andere maatschappelijke organisaties en werkgevers) overstijgt. 

Daarnaast wordt de Justitiële en sociale ondersteuning in de wijk versterkt. Voor de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit stelt het kabinet structureel 82 miljoen euro beschikbaar en daarnaast nog eens 61 miljoen euro voor de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit. Ook de gemeente Lelystad dient hier in september 2022 een plan voor in.

Doorbreken van stapeling van problemen

Het uiteindelijke doel van het programma is om de vicieuze cirkel van problemen te doorbreken, waardoor bewoners van kwetsbare gebieden er blijvend op vooruitgaan. Het programma is daarom breed en zet in op een kansrijke start, goede (voor)scholen, loopbaanoriëntatie en de aanpak van armoede en schulden. Het kabinet investeert 20 miljoen euro in de aanpak van problematische schulden van mensen.

Omdat scholen een cruciale rol spelen in de ontwikkeling en weerbaarheid van de lokale jeugd, sluit het programma aan op versterking van de scholen door te investeren in goede leraren en schoolleiders. In overleg met gemeenten kijken scholen wat gezinnen nodig hebben om de stapeling van problemen te doorbreken of te voorkomen.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?