Stap voor stap naar een betere toekomst voor de Zandbank

Donderdagavond 29 februari verzamelden zo’n 70 bewoners van de Zandbank 1 tot en met 174 zich in Atolplaza, klaar voor een belangrijk gesprek over de toekomst van hun buurt. Het was een avond vol verwachting en saamhorigheid, waar bewoners, medewerkers van woningcorporatie Centrada en de gemeente Lelystad elkaar ontmoetten. Ze spraken met elkaar over de plannen voor het verbeteren en verduurzamen van hun woningen.


Arjen de Vries, projectleider van Woningverbetering Lelystad Oost, opende de avond met een duidelijke boodschap: ‘We staan aan het begin van een nieuw traject om onze buurt te verbeteren. Maar dit gaat niet alleen over het opknappen van onze huizen, het gaat ook over het creëren van een leefbare en veilige omgeving waarin we met plezier kunnen wonen.’


Samenwerken
Vervolgens werden de plannen voor zowel huiseigenaren als huurders toegelicht. Huiseigenaren kunnen rekenen op subsidies om hun woningen te verbeteren en te verduurzamen, terwijl huurders van Centrada kunnen profiteren van nieuwe kozijnen, isolatie en zonnepanelen. Belangrijk was de boodschap dat dit een gezamenlijk traject is, waarbij bewoners, Centrada en de gemeente elkaar ondersteunen en samenwerken. Het doel? Een wijk creëren waarin iedereen zich thuis voelt en trots op kan zijn.

Na de presentaties was er volop gelegenheid voor vragen en discussie. Bewoners deelden hun zorgen, stelden vragen en brachten suggesties naar voren. Het was een levendige en betrokken bijeenkomst, waarin iedereen de kans kreeg om zijn stem te laten horen. Er werd duidelijk dat er een verandering op komst is. Niet alleen worden de woningen aangepakt, maar ook de omgeving wordt verbeterd. Dit betekent schone straten, groene parken en veilige speelplaatsen voor onze kinderen.


Keukentafelgesprekken
‘Het is belangrijk dat alle bewoners betrokken worden bij deze vernieuwing. Daarom organiseren we individuele keukentafelgesprekken met bewoners van de Zandbank 1 tot en met 174. Hier krijgt iedereen de kans om zijn of haar wensen en zorgen te delen. Ook kijken we naar de subsidiemogelijkheden voor het verbeteren van de woningen van huiseigenaren, zodat we samen tot de beste oplossingen kunnen komen’, vertelt Arjen de Vries.

‘De vernieuwing stopt niet bij de fysieke veranderingen. Ook op sociaal gebied willen we vooruitgang boeken. Denk aan buurtactiviteiten, buurthuizen en ondersteuning voor kwetsbare bewoners. Samen willen we bouwen aan een buurt waarin iedereen zich thuis voelt. Met deze gezamenlijke inzet en betrokkenheid zijn we op weg naar een vernieuwde wijk waarin het prettig wonen is voor iedereen. De eerste stappen zijn gezet, maar ons werk is nog niet klaar. Samen gaan we verder. Stap voor stap, naar een betere toekomst voor de Zandbank.’


Meer informatie
Woningverbetering Lelystad Oost is een programma van Samen Lelystad Oost. Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden om jouw woning te verbeteren en verduurzamen?

https://www.lelystad.nl/4/Subsidieregeling-Woningverbetering-Lelystad-Oost.html

 

 

 

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?