LOL na School ook voor vmbo-scholieren

‘Het is heel waardevol om ook voor de leerlingen van het vmbo (Porteum, De Steiger en Aeres) en specifiek en gratis aanbod te kunnen doen waarin zij hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het mooie aan de aanpak van LOL na School is dat we het écht samen doen’, vertelt buurtsportcoach Martijn Nederlof van Sportbedrijf Lelystad. Martijn vormt samen met coördinatoren van de andere organisaties het programmateam LOL na School.

LOL na School is een naschools activiteitenaanbod met als doel het bieden van gelijke kansen. De verlengde schooldag, zoals het aanbod ook wel genoemd wordt, is het resultaat van de samenwerking tussen meerderde onderwijsorganisaties in basis- én voortgezet onderwijs, Kubus Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad.

Basketbal

Sinds februari is er ook specifiek aanbod in het programma LOL na School voor de leerlingen van Porteum, De Steiger en Aeres Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld basketballen. ‘Tijdens het samenstellen van het programma kregen we vanuit onze samenwerking met Welzijn Lelystad het verzoek van de jongerenwerkers om iets met basketbal te doen. Eén van hen was regelmatig met een groepje jongeren op het basketbalveld te vinden. Hoe tof zou het zijn om onder professionele begeleiding te trainen?’

‘Binnen LOL na School hebben we dit kunnen oppakken en een professionele trainer voor basketbal kunnen toevoegen aan deze samenwerking. Nu traint 24/8 Basketbal uit Almere samen met de jongerenwerkers de jongeren met veel enthousiasme. De jongerenwerker en de basketbalcoach werken hierin nauw samen en vullen elkaar aan. ‘Het resultaat? Jongeren hebben lol, leren van elkaar en krijgen de kans om te ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn.’

Uitdaging

‘Naast basketbal, gaven jongeren zich op voor onder andere kleding pimpen en Real Life Gaming. Wél valt op: ‘Waar ouders van basisschoolleerlingen uit Lelystad Oost hun kinderen dit jaar massaal aanmeldden, merken dat het werven van vmbo’ers een grotere uitdaging is. Het is wat het is, we hebben hier aandacht voor…. én het maakt ons creatief’, zegt Martijn. ‘We zijn nu al bezig met het samenstellen van het activiteitenaanbod voor na de meivakantie. Om hier de passende activiteiten in te plannen zullen we ook de jongeren zelf vragen met een enquête waar zij zich voor aan zouden melden’, besluit hij.

Het doel van LOL na School is dat elk kind in Lelystad Oost de kans krijgt om zijn of haar eigen toekomst op te bouwen en een waardevolle plek inneemt in de maatschappij. Dat vraagt iets van de kinderen, iets van de ouders én van de omgeving. De slogan is dan ook ‘It takes a village to raise a child.’

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?