Partners van Samen Lelystad Oost zetten volgende stap

Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO) heet voortaan ‘Samen Lelystad Oost’. Dit werd maandagmiddag 21 november bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst ‘van commitment naar integraal denken’. Hier zetten de partners die actief zijn in de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk een volgende stap in de samenwerking.

Samen Lelystad Oost is een programma dat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Binnen Samen Lelystad Oost werken organisaties en inwoners samen in en áán een kansrijk en aantrekkelijk Lelystad Oost.

‘We focussen ons onder andere op de kinderen in deze buurten. Juist voor hen kunnen we samen het verschil maken. Ons uiteindelijke doel? Dat de kinderen meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dat ze kansen krijgen én in staat zijn ze te pakken,’ aldus burgemeester Mieke Baltus.

Harry Veldhuis, programmadirecteur Samen Lelystad Oost: ‘Het enthousiasme en commitment van de partners is er. De volgende stap is integraal denken en doen. Oftewel; elkaar nog beter weten te vinden en samenwerken, zodat we vraagstukken samen slagvaardiger kunnen aanpakken. Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar juist ook voor de professionals zoals de politie, leerkrachten, ambtenaren en medewerkers van de woningbouwcorporatie.’

Het programmabureau Samen Lelystad Oost is momenteel in gesprek met een aantal inwoners van Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk over de leefbaarheid in de wijken. Dit voorjaar vindt er één of meerdere sessies plaats, waarin inwoners worden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de toekomst van hun wijk. Inwoners die hieraan mee willen doen, kunnen zich nu al aanmelden via de website www.samenlelystadoost.nl/contact

Lelystad Oost is door het ministerie van Binnenlandse zaken erkend als één van de twintig kwetsbare gebieden in Nederland, waar een integrale gebiedsontwikkeling ingezet wordt. Samen Lelystad Oost richt zich op themas als: gezond opgroeien, het ontwikkelen van talent, werk en samenleven in prettige en veilige buurten. Concrete initiatieven van Samen Lelystad Oost zijn de Buurthub Atolplaza, de inzet van buurtconciërges, de aanpak van jeugdcriminaliteit en op verschillende scholen wordt gezamenlijk gewerkt aan een positief leerklimaat.

Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond op het Erf van Boerkok, wisselden de partners van Samen Lelystad Oost maandag casussen uit. Daarnaast lieten ze zich door Lodewijk Asscher, die als adviseur betrokken is bij de gebiedsaanpak, informeren over de valkuilen en successen van soortgelijke programma’s in het land en spraken verwachtingen naar elkaar uit. De nieuwe stap in de samenwerking werd bekrachtigd doordat alle partners hun handtekening zetten als instemming en commitment.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?