Centrada

Centrada is een woningcorporatie in Lelystad met bijna 9.000 verhuureenheden en ongeveer 100 medewerkers.  Het motto van Centrada is: ‘Samenwerken aan wonen’. De missie? Het aanbieden van betaalbare, duurzame woningen in buurten waar mensen zich thuis voelen. Ook in Lelystad Oost!

Prettig wonen gaat niet alleen maar over een goede woning. Ook de kwaliteit van de directe woonomgeving en het contact met buren dragen bij aan plezierig wonen. In samenwerking met bewoners en andere lokale partners, voert Centrada daarom projecten uit die de omgeving schoon, heel en veilig maken en houden.