Gemeente Lelystad

Lelystad is de hoofdstad van Flevoland en telt ruim 80.000 inwoners. Lelystad is onder te verdelen in tien wijken. Elke wijk heeft zijn eigen karakter, gevarieerd in groen en waterrijk.

In het noordwesten liggen De Bolder en Kustwijk, in het noordoosten Zuiderzeewijk en Atolwijk, in het zuidoosten Boswijk en Waterwijk, in zuidwesten Havendiep, Lelystad-Haven en Warande. In het midden ligt het Stadshart.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Lelystad. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt het beleid en controleert op de uitvoering daarvan.