Icare JGZ

Kinderen die gezond en veilig opgroeien, maken meer kans om op latere leeftijd te slagen in hun leven. Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) draagt hieraan waar mogelijk een steentje bij.

De belangrijkste taak van Icare JGZ is het bieden van preventieve gezondheidszorg aan kinderen vanaf -9 maanden tot 4 jaar. Dit doen zij door het geven van betrouwbare en actuele informatie via onze website, maar ook via persoonlijke contacten met onze medewerkers via telefoon, mail, consultatiebureau en social media.

Om de jeugdgezondheidszorg zo gestroomlijnd mogelijk te organiseren, zijn per gemeente alle belangrijke organisaties op het gebied van opvoeden en opgroeien, gebundeld binnen het CJG. Deze organisaties werken nauw samen. Daarom is het Centrum voor Jeugd en Gezin dé plek voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Icare JGZ vervult hierin een belangrijke rol.