Jongeren maken de stad

Jongeren maken de Stad is de jongerenbeweging in Lelystad waar jongeren ondersteund en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf, anderen én de stad dromen.

Door te kijken naar waar de talenten en kansen liggen en waar de jongere van betekenis wil zijn, komen jongeren in beeld. Er is een veelkleurige en diverse groep jongeren betrokken. De bedoeling is dat er een (creatief) veranderproces bij jongeren op gang komt en dat zij zich daar eigenaar van voelen.