Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychologische problemen. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen.

Kwintes biedt hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden ze altijd hulp op maat. De hulp duurt zo kort als het kan en zo lang als mogelijk.