MDF

MDF ondersteunt volwassen mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen in het dagelijks leven. Met henzelf of in relatie met anderen. Daarnaast kunnen volwassenen terecht bij MDF wanneer ze vragen hebben over geld, schulden, of problemen met regels of instanties.