Passend onderwijs

Als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling, is de eerste stap het organiseren van deze hulp binnen de 11 reguliere scholen van het samenwerkingsverband. Ze zorgen ervoor dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Passend Onderwijs Lelystad Dronten ontvangt jaarlijks geld van de overheid waarmee de ondersteuning van leerlingen, liefst op hun eigen scholen, wordt betaald.