Stichting IDO

Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) is er voor mensen in Lelystad die in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen. In de twee inloophuizen en tijdens de dagelijkse inloopspreekuren kan iedereen terecht voor hulp en doorverwijzingen.

Het IDO werkt namens acht kerken in Lelystad. Naast een klein aantal betaalde medewerkers zijn er 250 vrijwilligers werkzaam. Ze geven ondersteuning waar nodig, zoals bij de voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp.