Stichting SchOOL

Stichting SchOOL werkt volgens het two-tier model: het College van Bestuur bestuurt daarbij de stichting en de Raad van Toezicht toetst dit. Daarnaast heeft SchOOL een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarbij ouders en medewerkers betrokken worden bij de uitvoering van het onderwijs.

Naast het verzorgen van onderwijs op 20 scholen, zijn er bij SchOOL ook de vakgroep bewegingsonderwijs en de logopedisten werkzaam die voor alle scholen in Lelystad van betekenis kunnen zijn.