Welzijn Lelystad

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. De organisatie ondersteunt mensen op een laagdrempelige manier dichtbij hun eigen leefwereld. Die hulp is vrij toegankelijk en effectief.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. Ze brengen daarin vraag een aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, zetten we professionele hulp in. Dat doet Welzijn Lelystad voor zowel jongeren als volwassenen, in de wijk, op school en online.

Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgen ze het sociaal beheer in de wijkcentra. Welzijn Lelystad werkt samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs.

Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het sociaal wijkteam wat er nodig is. In het sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.