Werkbedrijf Lelystad

Werkbedrijf Lelystad, opgericht door gemeente Lelystad, is een re-integratiebedrijf met als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.

Het Werkbedrijf is er niet alleen voor werkzoekende inwoners van Lelystad met een uitkering, maar ook Lelystadse ondernemers kunnen gebruik maken van hun kennis en expertise.

Hun doel is om een goede match te maken tussen werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor adviseren en ontzorgen ze de werkgevers en begeleiden en stimuleren zij werkzoekenden.

Werkbedrijf Lelystad bouwt aan een goed draaiende lokale/regionale economie en een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen.