Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland is een organisatie met een breed aanbod aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten. Ze bieden dit in hun woonzorglocaties en via de thuiszorg aan. Woonzorg Flevoland: ‘Wij zijn een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden. En zijn respectvol en flexibel als het gaat om de wensen van onze klanten; wij gaan daarbij uit van mogelijkheden!’

De zorg en diensten van Woonzorg Flevoland zijn erop gericht om ouderen en mensen met een lichamelijke en psychogeriatrische (bijv. dementie) zorgvraag de ondersteuning én zorg bieden die zij nodig hebben. Ook verlenen ze thuiszorg aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met zorg en ondersteuning.