‘Achter de voordeur speelt soms meer dan je denkt’

Van de 15 particuliere woningen in Wold 10, 15, 17, 16 en 18 maken 9 eigenaren gebruik van de subsidie van het Volkshuisvestingsfonds om hun woning te verbeteren en te verduurzamen. ‘Een mooi resultaat! We zijn blij dat een groot deel van de eigenaren gebruik maken van de hulp die ze krijgen bij de aanpak van hun woning en hun omgeving’, aldus programmanager Peter Winterman van het Volkshuisvestingsfonds. Anna Rijpsma, welzijnscoach van Welzijn Lelystad, voerde samen met collega’s de gesprekken met bewoners. ‘We hadden de beste gesprekken aan de keukentafel.’

 
‘Sommige bewoners leven met zóveel uitdagingen, dat het aanpakken van hun woning niet eens op hun to-do list voorkomt. Als je eenzaam bent of in een isolement terecht bent gekomen, ben je niet met je leefomgeving bezig. Juist met deze mensen wilden we in gesprek komen. Hoe? Door het vertrouwen te winnen en te horen wat er speelt. En vervolgens -als zij dit goedvonden- te verwijzen naar organisaties als Welzijn Lelystad, Humanitas of bijvoorbeeld Icare of de GGD.


Gewoon aanbellen
‘Hoe dat in de praktijk werkte? Gewoon aanbellen! Soms spreek je met mensen waarmee het ogenschijnlijk goed gaat. Als je eenmaal met hen aan de keukentafel zit, merk je toch dat ze zorgen hebben of met vragen zitten. Van mij en mijn collega’s vraagt dit dat we de gesprekken onbevangen ingaan, goed te luisteren en vooral doorvragen. Krijg ik een niet pluis-gevoel? Dan onderzoek ik dat. Soms is het dan nodig om een tweede of derde keer langs te gaan.’

We spraken mensen met financiële problemen, huizen vol met stapels papier en verzamelde spullen en tot de naad toe versleten meubelen. Buurtconciërges, de kluswinkel en tal van professionals in de wijk schoten te hulp. Met als doel de woningen op te ruimen, zodat de bouwvakkers er aan het werk kunnen. Maar vooral: het bieden van hulp voor de lange termijn. Uiteindelijk willen we dat het goed gaat met mensen. Mensen waarmee het goed gaat, kunnen actief deelnemen aan de maatschappij en zijn in staat om mee te bouwen aan een krachtigere wijk of buurt.’


Samenwerken
Binnen het Volkshuisvestingsfonds werken Centrada, de gemeente, Welzijn Lelystad én de inwoners met elkaar samen. ‘We vragen bewoners om actief bij te dragen aan het verduurzamen en het verbeteren van de uitstraling van hun woning en de buurt. Centrada knapt woningen op en woningeigenaren kunnen gebruik maken van een subsidie en een lening. Daarnaast hebben we aandacht voor de omgeving, zoals het vernieuwen van schuttingen, opruimen van tuinen en vergroenen van hofjes.’

Peter Winterman: ‘De kracht van onze aanpak? Dat we in wijken en buurten waarin de leefbaarheid onder druk staat aandacht hebben voor zowel het fysieke als het sociale aspect. Met alleen het opknappen van huizen lossen we het probleem niet op. Juist de gesprekken achter de voordeur bleken in de Wold ontzettend waardevol. Alle ervaring die we daar hebben opgedaan, nemen we mee naar andere wijken. Zoals de Zandbank, waar we de eerste gesprekken aan het eind van dit jaar gaan voeren.’


Samen Lelystad Oost
Het Volkshuisvestingsfonds is een programma van Samen Lelystad Oost. Binnen Samen Lelystad Oost bouwen inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners aan wijken waar bewoners zich veilig en thuis voelen. Waar kinderen gezond en veilig opgroeien, met een goed perspectief op leren, werk en wonen. Het Volkshuisvestingsfonds richt zich met name op het wonen.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?