Centrada, Heijmans en partners verbeteren deel Lelystadse buurt Wold

In de zomer van 2023 start woningcorporatie Centrada een groot project in de Lelystadse buurt Wold. Het project gaat over het verbeteren van de woningen én de leefbaarheid in de buurt. Op donderdag 16 februari tekende de woningcorporatie een overeenkomst met aannemer Heijmans. Heijmans gaat in 2023 vier hofjes met 118 huurwoningen opknappen. In 2024 volgen er nog eens 197. Woningeigenaren mogen aansluiten bij de plannen van Centrada. De gemeenteraad besluit binnenkort of eigenaren subsidie kunnen aanvragen om mee te doen aan dit project.

Onderhoud aan de huizen

De huizen in de Wold zijn al een tijd geleden gebouwd. Er is onderhoud nodig om bijvoorbeeld lekkage en houtrot te voorkomen. Ook worden de huizen energiezuiniger gemaakt, zodat de energierekening omlaag gaat. Aannemer Heijmans gaat bijvoorbeeld installaties vervangen, waar nodig vloeren en daken isoleren en zonnepanelen plaatsen. Bewoners uit de eerste vier hofjes hebben inmiddels een brief ontvangen van Centrada.

Erik Vos, directeur Heijmans: “Wij zijn blij met deze mooie opdracht. Door woningen te verbeteren en verduurzamen kunnen mensen er prettiger wonen en we dragen ook bij aan het terugdringen van het energiegebruik. Daarnaast wordt de levensduur van de woningen flink verlengd. Dat willen we doen, dat willen we zijn: makers van de gezonde leefomgeving.”

Eigenaren mogen meedoen

Het bijzondere aan dit project is dat woningeigenaren mee kunnen doen met de plannen van Centrada. De gemeente wil hiervoor subsidie beschikbaar stellen. Dat betekent dat woningeigenaren een vergoeding kunnen aanvragen, waardoor ze niet alles zelf hoeven te betalen. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over deze subsidie. Woningeigenare krijgen over dit besluit een brief.

Prettig wonen in de Wold

Naast het opknappen van de woningen is er ook aandacht voor de leefbaarheid in de buurt. De buurt wordt mooier gemaakt. Bijvoorbeeld door heggen en schuttingen op te knappen of te vervangen. Maar ook met meer groen en nette paden achter de huizen. Hiervoor wordt met de bewoners van de Wold een plan gemaakt. Input wordt opgehaald tijdens huis-aanhuisgesprekken en speciale bewonersbijeenkomsten in de hofjes.

Ronald Gouwerok, manager Vastgoed bij Centrada: “Het doel van dit project is dat bewoners in de Wold prettig en comfortabel in hun woning en buurt wonen. Daarom richten we ons op zowel het fysieke als het sociale aspect. Het is fijn dat we dit via een gezamenlijke aanpak doen. Zo kunnen we echt alle bewoners betrekken; zowel huurders als woningeigenaren.”

Samen Lelystad Oost

De Wold wordt gezamenlijk aangepakt vanuit Samen Lelystad Oost. Dit is een programma dat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Binnen dit programma werken organisaties en inwoners samen. Het project in de Wold is een samenwerking van Centrada met een aantal partners, waaronder gemeente Lelystad, huurdersvereniging “Ons Belang” (HVOB), wijkraad Boswijk en Welzijn Lelystad.

Lelystad Oost is door het ministerie van Binnenlandse zaken erkend als één van de 20 kwetsbare gebieden in Nederland, waar een integrale gebiedsontwikkeling ingezet wordt. Hiervoor is geld vanuit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?