Eerste bewonersbijeenkomst Zuiderzeewijk succesvol

Zo’n 50 bewoners gingen woensdag 4 oktober tijdens de eerste bewonersbijeenkomst in de Zuiderzeewijk met elkaar in gesprek over wonen, veiligheid, zorg en welzijn, leren en werk. De conclusie? Er is een vervolg nodig om thema’s uitgebreider te bespreken en samen te bepalen wie wat kan en wil oppakken.


‘Ongeveer 90 procent van de aanwezigen gaf aan er over 6 weken
weer bij te zijn. En dat is een prachtig resultaat’, aldus Anna Rijpsma,
die samen met de buurtcommissie de avond voorbereidde. ‘Het was een mooie avond, waarin kritische en betrokken bewoners onder leiding van professionals uit de wijk (Centrada, MDF,  de gemeente, Welzijn Lelystad, Volkshuisvestingsfonds, Samen Lelystad Oost) met elkaar in gesprek gingen.

Onderwerpen als parkeren, veiligheid, de wens voor een bruisend buurtcentrum, goede kinderopvang in de buurt, werken dichtbij huis en het kennen van je buren passeerden de revue. Het initiatief van een buurtcommissie en het doel om deze commissie te laten functioneren als platform voor betrokken bewoners werd enthousiast omarmd.


Hans Roozen van de wijkcommissie Zuiderzeewijk: ‘De betrokkenheid van inwoners is belangrijk en het is mooi om te constateren dat er veel geïnteresseerde, betrokken mensen in de Zuiderzeewijk wonen.’ Belangrijke punten die Hans voorbij hoorde komen: de rommel rondom de ondergrondse afvalcontainers en de arbeidsmigranten die in de wijk komen wonen. ‘Het is belangrijk dat de gemeente daar goed naar kijkt.’ Bewoners zijn volgens hem heel tevreden over hun groenonderhoud in hun buurt.

Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra: ‘De Zuiderzeewijk is een wijk om trots op te zijn. Maar we zien ook uitdagingen. Samen Lelystad Oost bouwt samen met inwoners aan wijken waar alle bewoners zich veilig en thuis voelen. Waar kinderen gezond en veilig opgroeien, met een goed perspectief op leren, werk en wonen. Het is goed om te zien dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de buurtcommissie om met elkaar te praten over wat er goed gaat en wat beter kan in de oudste woonwijk van onze jonge stad. Jullie weten tenslotte het beste wat nodig is. Bedankt voor jullie komst!’

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?