Extra inzet op aanpak jeugdcriminaliteit in Lelystad Oost

De gemeente Lelystad krijgt de komende vier jaar jaarlijks 1 miljoen euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dat geld gaat de gemeente samen met partners in Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk aan de slag om te voorkomen dat jongeren in Lelystad Oost in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of verder afglijden.

 Het geld wordt onder andere besteed aan het versterken van de weerbaarheid van jongeren. Thuis, op school en online. Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra: ‘Wij willen jongeren in deze wijken een goed perspectief bieden. Daartoe zetten we bijvoorbeeld jongerenwerkers in. Zij stellen duidelijke grenzen en dagen jongeren uit om zichzelf positief te ontwikkelen.’

 

Samen Lelystad Oost

De uitvoering van het plan is onderdeel van de gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost. Hierin werken onder andere de gemeente, de politie, jongerenwerk en het onderwijs nauw samen om de leefbaarheid van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk te verbeteren.

‘De wijken van Lelystad Oost zijn groen en kansrijk. Wijken om trots op te zijn. Maar er zijn ook uitdagingen’, aldus de wethouder. ‘Kinderen die opgroeien in Lelystad Oost hebben meer kans om in aanraking te komen met criminaliteit. Vaak boksen deze kinderen harder op tegen moeilijke leefomstandigheden dan leeftijdsgenoten in andere delen van de stad. Veel van hen komen hobbels tegen in hun weg naar volwassenheid.’

Harry Veldhuis, programmadirecteur van Samen Lelystad Oost: ‘Ik geloof dat we met dit plan het verschil kunnen maken voor de kinderen en jongeren die nu opgroeien in Lelystad Oost. Lelystad is door het ministerie van Justitie en Veiligheid geselecteerd als één van de vijftien gemeenten in Nederland die extra geld krijgen voor hun kwetsbare gebieden via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Om die reden ontvangt Lelystad vier achtereenvolgende jaren 1 miljoen euro. Dit geld komt uit het landelijke project ‘Preventie met gezag’.

De uitvoering van het plan start begin 2023. ‘Met de aanpak in Lelystad Oost hopen we doelen te bereiken die voor de hele stad gunstig zijn’ aldus Annemieke Messelink-Dijkstra.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?