Gelijke kansen door gratis
‘verlengde schooldag’

Sportles, een muziekinstrument leren bespelen of ‘gewoon’ leren zwemmen na school. Voor de kinderen in Lelystad Oost is dat niet altijd vanzelfsprekend, omdat er thuis geen geld voor is. Om de (belevings)wereld voor deze kinderen te vergroten, lanceerde School en Omgeving het gratis naschools activiteitenprogramma Lol na School. De Rijksoverheid trekt hiermee de portemonnee om kinderen gelijke kansen te bieden.  Willem de Jager, bestuurder van SCPO Lelystad, staat aan het roer van School en Omgeving. ‘Samen werken we aan een omgeving die de kinderen omarmt in plaats van buitensluit.’


Inmiddels hebben 700 kinderen zich via de website lolnaschool.nl aangemeld voor 75 verschillende activiteiten. De activiteiten starten vaak direct na schooltijd en zijn op school of direct in de buurt van school.  Deze ‘verlengde schooldag’ is het resultaat van de samenwerking tussen Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad, Stichting SchOOL, Kubus Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad.

SCPO-bestuurder Willem de Jager is blij met de samenwerking: ‘Vier van onze scholen staan in Lelystad Oost. We willen dat elk kind in Lelystad Oost de kans krijgt om zijn of haar eigen toekomst op te bouwen, tot zijn recht komt en een waardevolle plek inneemt in onze maatschappij. Dat vraagt iets van de kinderen, iets van de ouders én van de omgeving. Samen kunnen we meer bereiken. ‘It takes a village to raise a child,’ is onze slogan, en daar kan ik me heel erg in vinden, omdat ik denk dat we gezamenlijk opvoeders zijn.’


Achterstanden inlopen
Willem groeide zelf op in Lelystad en ging als kind naar een voorloper van basisschool Ichthus, die nu onder zijn bestuur valt. ‘Ja, ik heb een diepe band met de stad,’ glimlacht hij. ‘Ik voel een verantwoordelijkheid om “onze” kinderen gelijke kansen te bieden. De startsituatie is nu eenmaal niet altijd gelijk. Door kinderen na schooltijd een verrijkende of verdiepende activiteit aan te bieden, lopen ze achterstanden in. Een concreet voorbeeld? De zwemlessen! Vroeger kregen kinderen schoolzwemmen. Zwemles onder schooltijd. Leuk en nuttig, maar het kostte te veel onderwijstijd. Met name kinderen die het schoolzwemmen het meest nodig hadden, liepen hierdoor achter in hun leerproces. Wij bieden nu alsnog zwemmen aan als buitenschoolse activiteit. Erg belangrijk, want veel kinderen met ouders van buitenlandse afkomst kunnen niet zwemmen, wat gevaarlijk is is gezien de waterrijke omgeving.’


De subsidieconfetti
Het programma School en Omgeving is onderdeel van Samen Lelystad Oost. Ons gezamenlijke doel? Gelukkige, krachtige en trotse inwoners van Lelystad Oost. Dit bereiken we door integraal samen te werken. ‘Uiteraard komen we uitdagingen tegen,’ zegt Willem. De subsidieregelingen van het Rijk zijn soms ingewikkeld. Wij hebben het weleens over de “subsidieconfetti”. Er wordt als het ware een zak geld over ons heen gestort. Maar dan moeten wij er als onderwijs en andere partijen vervolgens iets van maken. Dat betekent overleggen, aanvragen en verantwoorden. Dat kan veel tijd kosten. Vaak zijn deze subsidies incidenteel, dus na verloop van tijd kunnen ze weer verdwijnen. Terwijl wij streven naar een structureel programma.’


Gezien en gehoord
Het structurele karakter is doorslaggevend in het halen van de doelstellingen van School en Omgeving. ‘We willen vier belangrijke dingen bereiken,’ licht Willem toe. ‘Allereerst willen we dat kinderen buiten schooltijd de kans krijgen om nieuwe talenten te ontdekken. Het is waardevol om goed te zijn in iets anders, naast rekenen of taal. Ten tweede, vinden we het erg belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. We willen een plek bieden waar ze na school naartoe kunnen gaan, waar ze welkom zijn en waar ze zich gewaardeerd voelen. Als derde, willen we dat kinderen en hun ouders zich meer betrokken voelen bij de fijne buurt waarin ze wonen. Ten slotte, willen we dat kinderen positieve ervaringen opdoen die hen helpen om de wereld beter te begrijpen en te genieten van nieuwe kansen, in omgeving die hen omarmt.’

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?