Kinderen doen massaal mee aan naschoolse activiteiten

Zo’n 700 kinderen uit Lelystad Oost hebben zich aangemeld voor 76 naschoolse activiteiten in hun wijk, georganiseerd door het programma School en Omgeving. ‘We zijn heel tevreden over de opkomst en blij met de enthousiaste reacties’, aldus programmamanager Eline de Vries.


Via de website lolnaschool.nl konden ouders zich aanmelden voor activiteiten in hun eigen wijk. Een greep uit het aanbod: muziekles, zwemmen, Segway, hiphop, pleisterrace, klimmen, kickboksen en koken met smaak. Georganiseerd in samenwerking met Kubus, Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en de scholen in de wijken.

‘Waarom we dit organiseren? Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend om na schooltijd bij een vereniging te sporten of muziek-, dans- of toneelles te volgen. Niet iedereen kan dat betalen of organiseren. Met het programma School en Omgeving trekt de Rijksoverheid extra geld uit om de (belevings)wereld, de kansen en mogelijkheden voor deze kinderen te vergroten’, vertelt Eline. ‘Naast verrijking, bieden we ook verdieping aan. Dit kunnen scholen zelf inrichten door extra lessen in basisvaardigheden te geven. Zolang het aanbod maar buiten schooltijd is.’

In de zomer is hard gewerkt aan een interessant en gericht aanbod en een overzichtelijke website, waarop kinderen en ouders informatie kunnen vinden en zich kunnen aanmelden. ‘Veel gaat goed, maar ook als programmateam leren we iedere dag bij’, lacht Eline. ‘Zo willen we in de toekomst nóg meer vraaggericht werken. Daarnaast werken we aan een efficiëntere afhandeling van de vele aanmeldingen en vragen.’

‘Goed nieuws: in januari start ook een aanbod voor vmbo en praktijkonderwijs leerlingen van Porteum, Aeres en De Steiger. Op dit moment richten we dat achter de coulissen in’, besluit Eline.

Binnen School en Omgeving werken SCPO Lelystad, Stichting SchOOL, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad samen aan een verlengde schooldag van kinderen in Lelystad Oost.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?