Lelystad Oost krijgt 39 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

Lelystad Oost kan rekenen op ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Rijk heeft de financiële regeling ‘Volkshuisvestingsfonds’ ingesteld om gemeenten te helpen te investeren in een betere woonkwaliteit in kwetsbare gebieden. Het gaat daarbij om renovatie en verduurzaming van verouderde woningen, toevoegen van nieuwe woningen en herinrichting van het openbaar gebied. Lelystad heeft voor het gebiedsplan Lelystad Oost een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit dit fonds.

Urgent

Burgemeester Mieke Baltus: ‘In het Volkshuisvestingsfonds was ongeveer 450 miljoen euro beschikbaar. De regeling is tweemaal overtekend. Dat toont aan dat de noodzaak om de woonkwaliteit in kwetsbare gebieden te verbeteren groot is. We zijn heel blij dat onze aanvraag voor de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost is gehonoreerd. Het Rijk erkent daarmee dat wij een goed en gedegen plan hebben neergelegd en dat de urgentie in Lelystad Oost groot is. Dit is prachtig nieuws voor Lelystad en we kijken uit naar een intensieve samenwerking met de partners in dit traject.’

Lelystad Oost is door het ministerie van BZK aangewezen als één van de 16 kwetsbare gebieden, waar een integrale gebiedsontwikkeling ingezet moet worden. Deze kwetsbare gebieden hadden meer kans op een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.

Wethouder Adam Elzakalai: ‘Het is een prachtige kans voor Lelystad. We kunnen nu in Lelystad Oost echt aan de slag. De komende jaren krijgt Lelystad Oost een upgrade. We gaan 754 particuliere woningen renoveren en verduurzamen. Dat doen we onder meer door het wegwerken van achterstallig onderhoud, verwijderen van gevelbeplatingen met asbest en vervangen van tuin- en erfafscheidingen.’ Ook Centrada levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het gebied met de aanpak van 2.000 van haar woningen.”

Beperkte draagkracht

De verbetering van Lelystad Oost is nodig omdat dit gebied veel kwetsbare buurten en wijken kent met relatief veel bewoners met een beperkte draagkracht die hun eigen woning onvoldoende kunnen onderhouden. Bovendien is er sprake van een eenzijdig woningaanbod in een monotone stedenbouwkundige opzet. Bij de ingrepen in het gebied zal ook veel aandacht zijn voor verduurzaming van de woningen en worden ook meteen maatregelen genomen om hittestress te verminderen.

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?