Professionals gaan

met elkaar in gesprek

Samen Lelystad Oost hield in oktober 2021 in Atolplaza een bijeenkomst voor ondernemers, professionals en organisaties in Lelystad Oost. ‘We vroegen de deelnemers naar hun dromen. Door hier samen over te praten, ontstonden nieuwe ideeën en inzichten. En verbindingen!’, aldus projectmanager Janneke van Eerde.

‘Leerkrachten van basisscholen gingen bijvoorbeeld in gesprek met ondernemers. En bouwers met zorgmedewerkers. Er werden contactgegevens uitgewisseld. Een mooie, praktische, eerste stap naar integrale samenwerking.’ 

Binnen Samen Lelystad Oost werken verschillende partijen samen aan een kansrijk en aantrekkelijk Lelystad Oost. Een wijk waar kinderen gezond kunnen opgroeien, waar ze hun talent kunnen ontwikkelen en waar bewoners een baan vinden. Waar mensen samen leven in een veilige buurt en in een prettige omgeving. ‘Dit doen we met een brede blik en dát is de kracht’, projectmanager Janneke van Eerde.

‘Voorbeelden van initiatieven en projecten die kunnen ontstaan zijn verlengde schooldag voor kinderen op de basisscholen, een Buurthub (zoals in Atolplaza) of een woningrenovatieproject, waarbij ook áchter de voordeur wordt gekeken hoe het met inwoners gaat.’

IGLO wordt aangestuurd door de gebiedstafel. Partijen als de Rijksoverheid, provincie, werkgevers, de gemeente en vertegenwoordigers vanuit veiligheid, onderwijs, wonen, welzijn en jeugd, zorg en bewoners zetten de lijnen uit. Daarnaast zijn er werkgroepen. Hierin zijn diverse bestuurders uit de stad vertegenwoordigd. De werkgroepen pakken projecten op en sturen ze aan.

‘Samen werken we aan drie pijlers: gezond en kansrijk opgroeien, passend werk voor iedereen en samenleven in goede, diverse buurten. Waar we nu staan? We hebben een analyse van de wijken gemaakt waarin knelpunten en mogelijke oplossingen worden beschreven. Op dit moment halen we input op om tot een uitvoeringsagenda te komen.’

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?