Programma School en Omgeving geeft ieder kind gelijke kansen

‘Ontwikkeling kinderen gaat door na schooltijd’

Voor ieder kind gelijke kansen. Dat is de gedachte achter het programma School en Omgeving, onderdeel van Samen Lelystad Oost. Kinderen uit de Boswijk, Waterwijk, Atolwijk en Zuiderzeewijk krijgen hierdoor de kans om te sporten, een muziekinstrument te leren bespelen en hun basisvaardigheden als lezen en rekenen te versterken. Ook als dat vanuit thuis moeilijk te betalen of te organiseren is.

Wereld vergroten

Vrijwel alle scholen in Lelystad Oost bieden samen met Sportbedrijf Lelystad, StudiecentrumC2 en kunst- en cultuurcentrum Kubus buiten schooltijd een breed en gevarieerd programma aan.  Op dit moment is een aantal scholen in een pilot gestart, na de zomer wordt het programma steeds verder uitgerold. Daarmee verlengen verschillende partners als het ware de schooldag van kinderen. ‘De ontwikkeling van kinderen eindigt niet bij de schooldeur’, zegt directeur-bestuurder Eelco Derks van Sportbedrijf Lelystad.

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend om na schooltijd bij een vereniging te sporten of muziek-, dans- of toneelles te volgen. Simpelweg omdat hun ouders dat niet kunnen betalen of organiseren. Met het programma School en Omgeving trekt de Rijksoverheid extra geld uit om de wereld, kansen en mogelijkheden voor deze kinderen te vergroten. ‘Een gezamenlijke aanpak, waarbij verrijken (door kunst, cultuur en sport) en verdiepen (door extra lessen in bijvoorbeeld lezen en rekenen) centraal staan’, zegt penvoerder Willem de Jager, SCPO Lelystad. ‘Daarbij is het ook van belang om deze activiteiten aan de wijk en bewoners in de wijk te verbinden. Samen met Welzijn Lelystad geven we hier steeds meer vorm aan’, vult programmaleider School en Omgeving Eline de Vries aan.

Ontwikkeling kinderen

‘Het mooie aan dit programma is dat we een breed aanbod hebben’, zegt directeur-bestuurder Eelco Derks. ‘School is een veilige en herkenbare plek in de wijk voor ons allemaal en we willen ervoor zorgen dat alle kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er zijn veel partners nodig om de ideale omgeving voor kinderen te creëren. Samen gaan we daarvoor zorgen!’

Kunst en cultuur

Daar is coördinator cultuureducatie Valentina de Fost van De Kubus het mee eens. ‘Vraaggestuurd werken in plaats van aanbodgericht. Dát is waar we naar toe willen. Scholen, wijken en de ontwikkeling van kinderen versterken door samen te werken met vakdocenten. Hoe gaaf is het om een kunstenaar of muzikant bij jou op school te hebben? Met elkaar samenwerken, niet langer naast elkaar. Daarmee vergroten we de wereld van de kinderen in Lelystad-Oost.’

Over Samen Lelystad Oost

Samen Lelystad Oost is een gezamenlijk programma dat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Door het ministerie van Binnenlandse zaken erkend als één van de kwetsbare gebieden in Nederland. Binnen Samen Lelystad Oost werken onder andere inwoners, professionals, bestuurders en ondernemers aan het verbeteren van inkomen, arbeidsparticipatie, opleiding(sniveau), gezondheid en veiligheid.

Leerlingen van basisschool Driestromenland in de Waterwijk krijgen dansles. Foto: Chantal Stienstra Photography

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?