‘We moeten het nu echt anders doen!’

Na de pilot in de Wold, start Samen Lelystad Oost dit jaar met het verbeteren van woningen in de Zandbank (Atolwijk). ‘Onze belangrijkste taak? Luisteren naar de bewoners en vervolgens dúrven aansluiten op hun wensen en behoeften. Ook als het eigenlijk niet helemaal past binnen de plannen die er al liggen’, zegt wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra.


Binnen Woningverbetering Lelystad Oost werken de gemeente Lelystad, woningcorporatie Centrada, Welzijn Lelystad en de Kluswinkel nauw samen om huizen op te knappen, te verduurzamen en de leefbaarheid te verbeteren. Eigenaren van woningen kunnen gebruikmaken van subsidies (Volkshuisvestingsfonds) en leningen tegen een lage rente.


Startbijeenkomst
Eind februari vindt voor bewoners van Zandbank 1 tot en met 174 een startbijeenkomst plaats, waarin bewoners meer informatie krijgen over het verbeteren en toekomstbestendig maken van hun woning. Hiervoor krijgen alle bewoners een uitnodiging.

‘Wat je in de Zandbank ziet, is dat er een groot verschil is tussen huurwoningen en koopwoningen. Een deel van de koopwoningen is niet goed onderhouden’, vertelt de wethouder. ‘Wat ik vind of voel als ik door deze wijk loop? Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe’, zegt ze. ‘Ik wil graag weten wat bewoners vinden. Zij wonen er. Hun kinderen groeien hier op.’


Sociale veerkracht
‘Als we over Woningverbetering Lelystad Oost praten, hebben we het vaak over het fysieke aspect, zoals het isoleren van huizen en het plaatsen van schuttingen. Maar het is veel meer dan dat. Het draait vooral om sociale veerkracht. Maar wat vinden en willen bewoners eigenlijk? Daar kom je alleen achter door met elkaar in gesprek te gaan. Door vragen te stellen. En vooral niet in te vullen wat wij denken dat mensen nodig hebben. Dat weten mensen vaak zelf veel beter dan wij als overheid. Alleen ontbreekt het de mensen vaak aan financiële middelen, en daar komen wij als overheid weer in beeld.’


Wijkplatformen
‘Bij alle keuzes die we binnen Samen Lelystad Oost maken, moeten we onszelf afvragen: wordt hier een gemeenschap gebouwd of versterkt? Een van de dingen waar Samen Lelystad Oost op dit moment mee bezig is, is het helpen bij het opzetten van wijkplatformen. In de Boswijk is al vele jaren een groep bewoners die zich inzet voor (de bewoners van) de wijk. Maar ook in de Zuiderzeewijk is inmiddels een betrokken en enthousiaste groep mensen opgestaan die het voortouw neemt om een platform op te richten. Het mooie van een wijkplatform is dat zij de wijk goed kennen en al vaker met elkaar spreken over wat belangrijk is voor de wijk.’

‘Woningverbetering Lelystad Oost mag niet de zoveelste wijkaanpak zijn. Daar zetten alle partners en bewoners zich voor in’, zegt Annemieke Messelink-Dijkstra. ‘En we leren iedere dag’, zegt ze. ‘Inmiddels hebben verschillende gemeenten Lelystad Oost bezocht om te leren op welke manier wij -persoonlijk en inwonersgericht- het verschil proberen te maken.’

Meest Relevant

Op de hoogte blijven?

Wil jij of wil jouw organisatie ook bijdragen aan Samen Lelystad Oost? Deel je wens of behoefte, bedenk wat je zelf kunt doen en zoek samenwerkingen. Want alleen samen komen we vooruit. Wil je graag op de hoogte blijven van wat we samen in Lelystad Oost voor elkaar krijgen?